Ngày ra mắt đầu tiên tại công ty của cô gái xinh đẹp